Người bị u thùy trên phổi phải, tổn thương gan theo dõi di căn dùng sản phẩm Tumolung được không?


09:00 - 29/03/2021
Thực tế, các thuỳ đơn vị có chức năng tương đối độc lập trong phổi. Vậy trường hợp người bị u thùy trên phổi phải, tổn thương gan theo dõi di căn muốn sử dụng sản phẩm thảo dược Tumolung hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh được không?
Copyright © 2019.